Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Gecikme Faizi Hesaplama

Burada 2017, 2016 ve 2015 yılları için motorlu taşıtlar vergisi ve taksit tutarları ile gecikme faizini hesaplayabilirsiniz.MTV Hesaplama


Bugün


Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) nedir?

Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir?

Motorlu taşıtlar vergisi 2 taksit olarak Ocak ve Temmuz aylarında ödenir.

Motorlu Taşıtlar Vergisini nereye yatırmalıyız?

Motorlu Taşıtlar Vergisini vergi dairelerine, yetkili kılınan bankaların şubelerine veya İnternet üzerinden kredi kartı ile İnternet Vergi Dairesine yatırabilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisini ödemezsem veya geciktirirsem ne olur?

Motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksidi ödenmemişse, ikinci taksitte öncelikle gecikme cezası ile beraber ilk taksit tahsil edilir. Her iki taksit de ödenmediğinde mükellef bir mektupla uyarılır. Yine ödeme yapılmazsa Maliye Bakanlığı mükellefin banka hesaplarına haciz koyarak vergiyi tahsil edebilir.

Selami
31.08.2017 08.20

MTV'nin yıllık artış oranı nasıl belirleniyor?

hesabet.com
31.08.2017 08.41

Vergi Usul Kanununa göre her yıl Kasım ayında Maliye Bakanlığınca bir tebliğ ile yeniden değerleme oranı yayınlanır. Yeniden değerleme oranı, bir önceki yılın Ekim ayı dahil, önceki bir yıllık Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) ortalama artış oranıdır. Yeniden değerleme oranı muhasebede stoklar ve duran varlıklar gibi parasal olmayan varlıkların enflasyon karşısında azalan değerlerini düzeltmek için kullanılır. Bakanlar Kurulu bu oranı %50'ye kadar arttırma veya azaltma yetkisine sahiptir. MTV'nin yeni yıldaki tutarını belirlemek için de bu oran kullanılır.

Yeniden değerleme oranı bir çok vergi kanununda, vergilerde enflasyon sebebiyle yapılacak artışı belirlemek için kullanılan orandır. 2017 yılındaki artışın ilan edildiği 11/11/2016 tarihli tebliğe http://www.gib.gov.tr/node/116336 adresinden ulaşabilirsiniz.

Cemil
30.08.2017 23.02

Gecikme faizi nasıl hesaplanıyor? Biraz bilgi verebilir misiniz?

hesabet.com
31.08.2017 07.47

Gecikmenin ay ve gün sayısı hesaplanıp ödenmeyen taksit üzerinden aylık %1,4 faiz uygulanarak gecikme faizi hesaplanıyor.

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.